Myhre & Co Advokatfirma har endret navn til Aktiv Advokat. 

Vår nye nettside finner du på www.aktivadvokat.no 

Du kan gå her for å komme til den nye siden vår