Som advokater er vi opptatt av å ivareta dine interesser på best mulig måte. Vi har derfor laget rutiner for å sikre kvaliteten på vårt arbeid, og legger vekt på å gjøre det enkelt for deg å vite hva du kan forvente av oss. Vi er medlemmer av Advokatforeningen, og vårt arbeid er i samsvar med advokatforskriften, samt krav til utførelse av god advokatskikk.

Vi oversender skriftlig oppdragsbekreftelse før arbeidet starter, hvor våre priser og vilkår fremgår. Alle fakturaer inneholder en spesifikasjon av tidsbruk, samt utførte oppgaver. Vi har fokus på kostnadseffektivitet.

Vår timepris er kr. 2.200,- eks. mva.


Alle som jobber på vårt kontor er underlagt taushetsplikt.