Rettspraksis

Ettersendelse og supplering av dokumentasjon i tilbudet

EF-domstolen har avgjort to saker, hhv. C-336/12 og C-599/10, hvor domstolen trekker opp grenser for tilbydernes muligheter for å ettersende dokumentasjon i en anbudskonkurranse. Les mer...

Lekkasjer i rammeavtaler kan gi erstatning

I en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett (LB-2012-101879), ble NAV pålagt å betale erstatning på over 3,2 mill. kr., som følge av at avtaleprodukter ble kjøpt fra andre leverandører enn de leverandørene det var inngått rammeavtaler med.Les mer...

Strenge vilkår for bruk av miljømerker som tildelingskriterium

I EF-domstolens dom i sak 368/10, avsagt 10. mai 2012 la domstolen til grunn, at det er strenge vilkår for å bruke et tildelingskriterium som premierer bruk av miljømerker.

Les mer...