Lovarbeid

Høringsforslag til endringer i KOFA

Departementet har fremlagt forslag til endringer i KOFAs saksbehandling. Endringene er omfattende, og det er gitt en høringsfrist til 19. okt. Les mer...

Lovforslag til nye håndhevelsesregler

Regjeringen har i dag lagt frem et forslag til skjerpede regler for håndhevelse av offentlige anskaffelser. Det skal nå bli lettere for leverandører som ikke har nådd opp i konkurransen å sikre sine rettigheter. Reglene skal også bekjempe grove brudd på regelverket. Dette gjelder særlig brudd på kravet til åpne konkurranser om offentlige anskaffelser.Les mer...

ESA krever endring

ESA har i dag sendt Norge en siste advarsel,vedrørende forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser. Les mer...

Regjeringens håndhevingsforslag blir forsinket

Regjeringens forslag til nye håndhevingsregler for offentlige anskaffelser blir forsinket.Les mer...