Leverandør

Slik utformer du anbud til det offentlige

Artikkel i Norsk Landbruk nr. 11/2011, om hvordan utforme anbud til det offentlige.Les mer...

Råd ved utarbeidelse av anbud

adv. Robert Myhre er intervjuet i Regnskap og Økonomi, nr. 2 2011. I intervjuet gis det praktiske råd til mindre bedrifter som skal utarbeide anbud til det offentlige.
Les mer...