EF-domstolen

EF-domstolen har avsagt en viktig dom vedrørende konkurranser med forhandlinger

I sak C-561/12 uttalte EF-domstolen at dersom et tilbud ikke samsvarer med bindende krav i kravspesifikasjonen til oppdragsgiver, kan vedkommende tilbyder ikke velges ut til forhandlinger. Det er derfor ikke tillatt å forhandle med en tilbyder som ikke oppfyller de bindende krav som er fastsatt.
Les mer...