28 October 2012

Er Statens standardavtaler i strid med anskaffelsesreglene, når det gjelder overdragelse av kontrakter?

78462711 kopiKOFA og EF-domstolen har i sin praksis vært negative til at kontrakter kan gå overdras til andre leverandører. Har man først inngått en kontrakt med en leverandør, er altså utgangspunktet at samme leverandør må være kontraktsmotpart gjennom hele kontraktsperioden. Statens standardavtaler har forutsatt at det kan avtales en nokså vid adgang til å overdra kontrakten til andre leverandører. Men nå har DIF varslet at disse bestemmelsene i SSA kanskje ikke kan brukes likevel, og at kontraktsstandardene dermed kanskje må endres. Les mer...