21 September 2014

Kontrakten kan bli ugyldig selv om det er benyttet intensjonskunngjøring

I EF-domstolens dom C-19/13, gjaldt saken en kontrakt inngått etter en ulovlig direkteanskaffelse. Oppdragsgiver hadde i forkant satt inn en intensjonskunngjøring, og spørsmålet var om dette kunne hindre kontrakten i å bli kjent ugyldig. I forskrift om offentlige anskaffelser er dette regulert i § 22A-1 andre ledd, som bestemmer at en kontrakt ikke kan kjennes uten virkning når oppdragsgiver først inngår kontrakten minst 10 dager etter en intensjonskunngjøring. Les mer...

EF-domstolen strammer inn på kontrakter om leie av fast eiendom

I EF-domstolens dom C-213/13, har det skjedd en innstramming av regelverket for kontrakter om leie av fast eiendom. Utgangspunktet er at EUs direktiver unntar kontrakter om erverv eller leie av fast eiendom, og dette gjenspeiles i forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 (2) c).
Les mer...