21 April 2013

Problemet med flere priser

KOFA har i sak 2011/63 strammet inn på evaluering av prismatriser. Oppdragsgivers mulighet for å benytte gjennomsnittet av tilbudte priser som grunnlag for poengsettingen er nå blitt betydelig begrenset.
Les mer...