20 May 2012

Unntak fra anskaffelsesreglene for visse kraftprodusenter

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har gjort vedtak som åpner for at kraftprodusenter i Norge unntas fra reglene om offentlige anskaffelser i henhold til direktiv 2004/17/EF. Direktivet omfatter innkjøpsregler i forsyningssektoren som gjennomført i forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester).Les mer...