16 March 2014

Åpner de nye direktivene for usaklig pakking av ulike ytelser?

To nye avgjørelser fra KOFA gir usikkerhet knyttet til tolkningen av de nye EU-direktivene. Tilsynelatende mener KOFA at de nye direktivene gir oppdragsgiver fritt spillerom til å pakke sammen ulike ytelser i kravspesifikasjonen, uavhengig av formål og konsekvenser for konkurransen. Kan denne tolkningen være riktig? Les mer...