14 October 2012

Intensjonskunngjøringer

I de nye håndhevelsesreglene i forskrift om offentlige anskaffelser, er det kommet en ny type kunngjøring, nemlig såkalte «Intensjonskunngjøringer». Vi skal her se nærmere på hva en slik intensjonskunngjøring er, og hvorfor det er viktig for potensielle leverandører å følge med på slike.
Les mer...