Stacks Image 428
Vår ambisjon er å være ledende i Norge på offentlige anskaffelser
Myhre & Co Advokatfirma
k
Pasted GraphicKlager
Pasted GraphicTvisteløsning
Pasted Graphic 1Sakførsel
Pasted Graphic 2Innsynsbegjæringer
Pasted Graphic 3KOFA-klager
Pasted Graphic 4Kvalitetssikring av tilbud
Pasted Graphic 5ESA-klager
Pasted Graphic 6Konkurransegrunnlag
Pasted Graphic 7Kurs
Fra 1. januar 2015 har vi slått oss sammen med Wahl-Larsen Advokatfirma. Du finner oss her: www.wla.no
.
.
.